Technická specifikace

Typ Typ stroje1
Poskytované funkce 2
Typ skenování papíru3
Barva jednotky 4
Funkce tiskárny Způsob tisku 5
Rychlost monochromatického tisku6
Rozlišení tisku 7
Paměť tiskárny8
Využitelnost9
Kazety10
Vyhlazování (dpi)11
Kapacita papíru12
Velikost papíru13
Šířka tisku14
Režim úspory toneru15
Funkce skeneru Typ skeneru 16
Rozlišení skeneru17
Barevná hloubka skenování18
Gradace odstínů šedé19
Kompatibilita20
Efektivní šířka skenování21
Software OCR22
Další funkce23
Funkce kopírky Rozlišení kopírování 24
Kopírovací režimy25
Rychlost kopírování26
Opakované kopírování27
Zoom28
Výstup první kopie (FCOT)29
Další funkce30
Rozhraní počítače a software Typ rozhraní 31
Software
  Podporované OS
  Ovladače tiskárny
  Ovladače skeneru
  Další charakteristiky

32
33
34
35
Software v dodávce36
Počet jazyků37
Všeobecné charakteristiky Rozměry bez zásobníků (š x h x v) 38
Rozměry se zásobníky (š x h x v)39
Instalační prostor včetně zásobníků (šxh)40
Hmotnost41
Zdroj napájení/Spotřeba42
Hladiny akustického hluku43
Požadavky na systémSoftware Operační systém 44
Volitelné doplňky Položky 45

Zpět